Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:

P.                  8.00 – 12.30;   13.00 – 17.30;

O., T.,      8.00 – 12.30;  13.00 – 16.30;

C. Metodiskā diena (izbraukumi pie lasītājiem, u.c.)

P.               8.00 – 12.30;  13.00 – 15.30


Bibliotēkas vadītāja: BIRUTA DAMBERGA

Tālrunis: 63354215, 29218553, elektroniskais pasts: snepele.biblio@gmail.com


 Bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma laikā lasītājiem būs iespēja apmainīt grāmatas. Pakalpojumu nodrošinās pagasta pārvaldes sekretāre.  


 Snēpeles bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

● Vispusīgs grāmatu fonds lasīšanai, t.sk. grāmatas bērniem
● Katru mēnesi grāmatu jaunumi
● Dažāda veida prese izdevumi, t.sk. preses izdevumi bērniem
● Datoru izmantošana darbam, mācībām , izklaidei
● Bezmaksas interneta pakalpojumi
● Konsultācijas un palīdzība datorprasmju apguvē
● Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā
● Abonētās datu bāzes: „Letonika.lv”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka”, LNB datu bāze „Periodika.lv”, filmu portāls „Filmas.lv”
● Dokumentu kopēšana, izdrukas (A4 formāts- 0,07 EUR , A3 formāts- 0,14 EUR), skenēšana- maksas pakalpojumi apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes sēdes lēmumu 2013.gada 28.martā (Nr.4,p.42)
● Dažādas izstādes un pasākumi
● Uzziņu sniegšana
● SBA izmantošana
● Galda spēles bērniem


Kuldīgas Galvenā bibliotēka – skat.mājas lapu ŠEIT…