Vidējās paaudzes deju kolektīvam skatē – augstākā pakāpe

       Svētdien, 8.martā Kuldīgas kultūras centrā notika Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate. Skatē piedalījās 15 deju kolektīvi no Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem. Skati vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrija, kuras sastāvā bija deju svētku virsvadītāji Zanda Mūrniece, Jānis Purviņš, Rolands Juraševskis un Gunta Raipala.         SkatēLasīt vairāk

Par Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli

Ir pieņemts Kuldīgas novada Domes lēmums (26.02.2015., prot.Nr.3, 25.p.): Reorganizēt Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli par Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāli ar 2015. gada 1. septembri, no 2015./2016. mācību gada turpinot realizēt pirmsskolas izglītības programmu. Uzdot Snēpeles pagasta pārvaldei no 2015. gada 1.septembra pārņemt savā apsaimniekošanā Snēpeles muižas ēku un tai piegulošoLasīt vairāk

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Snēpeles pagastā

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2012/30 „Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā”7.punktu un Kuldīgas novada Domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 18.02.2015. lēmumu, izsludina publisko apspriešanu no 5. marta līdz 19. martamLasīt vairāk

Ikgadējā iedzīvotāju sapulce

   Pagasta kultūras namā (“Pagastmāja” Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads), šā gada 23.martā (pirmdiena), plkst.17.00 notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce.    Tajā kā ierasts, piedalīsies pašvaldības pārstāvji, “Kuldīgas Komunālo pakalpojumu” nekustamo īpašumu nodaļas pārstāvis M.Upītis, Transporta un atkritumu nodaļas vadītājs G.Liekniņš un pagasta pārvaldes darbinieki. Piedalīsies arī Latvijas Autosporta federācijas rallija organizators, kuraLasīt vairāk

Snēpeles amatierteātrim Kuldīgas novada balva 2014.gadā

Snēpeles amatierteātrim, sakarā ar 95.gadu jubileju 2014.gadā, tika pasniegta Kuldīgas novada pašvaldības balva nominācijā “Tradicionālā kultūra un amatiermāksla”. Balva tika pasniegta Kuldīgas kultūras centrā Kultūras darbinieku pasākumā. Amatierteātra režisore Raimonda Vilmane.