Senioru Ziemassvētku vakars

            Snēpeles kultūras nams piepildīts ar Ziemassvētku noskaņu, skan mūzika – tā seniorus sagaida Snēpeles kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane. Šajā gadā pasākums norit neierastāk un vēl interesantāk. Kultūras nama vadītāja pasākuma ievadā nolasa literāru tekstu, kurā iedziļinoties katram acīs riešas asaras, tas ir par mīlestību, sirds siltumu – visu, kasLasīt vairāk

Snēpelnieku paldies

           14.novembrī Snēpeles kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums, kurā  pēc iedzīvotāju ieteikuma, teicām paldies par labiem darbiem, atsaucību, palīdzību. Šogad pateicības saņēma: Gunta Freiberga, Alda Cīrule, Aldis Šteinbergs, Anita Iesalniece, Iveta Plēgermane, Maija Meņģe, Jānis Bumbieris, Oskars Ozollapa, Dzintra Arāja un Zigurds Spinga, Sandra Vanaga un UldisLasīt vairāk

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā suminās arī “Sakoptākās sētas” – 2015

                14.novembrī plkst. 19:00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Mēs arī esam…Latvija!” Pēc tradīcijas, svētku pasākumā, teiksim paldies snēpelniekiem par palīdzību, sirds siltumu un labajiem darbiem.                      Kā katru gadu, arī šogad pagasta iedzīvotāji piedalījās pašvaldības rīkotajā konkursā “Sakoptākās sētas” – 2015. Pagasta komisija apmeklēja divas sētas –Lasīt vairāk

Pateicoties bibliotēkai

     29.oktobrī trīsdesmit snēpelniekiem bija iespēja bez maksas apmeklēt Kuldīgas muzeju, pateicoties Snēpeles bibliotēkas vadītājas Birutas Dambergas saņemtajai balvai no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas par raženi paveiktu darbu novadpētniecībā. Braucienā tika aicināti pagasta iedzīvotāji, galvenokārt seniori un bibliotēkas apmeklētāji, bet, lai sasniegtu vajadzīgo skaitu, apmeklētājiem no Snēpeles piebiedrojās pelčinieki, Pelču pagasta bibliotēkasLasīt vairāk

Dziedam Snēpelei 2015

Šajā gadā snēpelniekiem bija piedāvāts nedaudz savādāks konkursa pasniegšanas veids. Kultūras nama vadītāja un pasākuma organizatore Raimonda Vilmane bija parūpējusies arī par jauku skatuves noformējumu. Grupas “Imula” dalībnieki Gints un Ojārs kā vienmēr bija atsaucīgi, uzmundrinoši un humora pilni.        Pats jaukākais – konkursā uzvar dziesma! Paši dalībnieki atzīst, ka prieksLasīt vairāk

Hercogs Jēkabs Kuldīgā

              Kuldīgā notikušais Hercoga Jēkaba tirgus, kā vienmēr, ļaužu pārpilns. Pagastu tirgotāji sagādājuši dažādas lauku veltes, kuras īsā laikā arī izpērk atbraucēji. Prieks par jauko saulaino dienu vairoja arī tirgus priekus. Dažādas lustes, dziesmas un sportiskas nodarbes tirgus atvēlēto laiku aizpildīja ātri.              Konkursa “Kuldīgas novada Sakoptākās sētas” sveica novadaLasīt vairāk

Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāle sveic jubilejā

        Vilgāles pamatskolas direktore Astrīda Štorha piektdien tika sveikta savā pusapaļajā jubilejā, tajā piedalījās arī Snēpeles filiāles pārstāvji – Silva Zālīte, Iveta Plēgermane sveicot jubilāri ar jaukām dziesmām.  Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava sveica direktori sakot paldies par ilggadēju un sirsnīgu darbu veltītu pedagoģijai.           Jubilāri sveica arī Kuldīgas pašvaldībasLasīt vairāk