Snēpeles audēju darbi izstādē Kuldīgā

  Mākslas Nams aicina apskatīt Kuldīgas novada Tautas lietišķās mākslas studijas “Varavīksne”, “Vēveri” un “Padures aušanas pulciņa” izstādi GADALAIKU NOSKAŅA. Izstādes atklāšanā dziedāja Kuldīgas folkloras kopa “Kūrava”un stāstus stāstīja stāstnieces. Izstādē apskatāms pēdējo 5 gadu veikums – ap sešdesmit dažādu autoru veidoti darbi. Izstāde atvērta no 27.11.2014. līdz 04.01.2015. Snēpeles TLMSLasīt vairāk

Mēs svinam Latviju!

Snēpelnieki svin Latvijas dzimšanas dienu! 15.novembra vakarā, kultūras nama zālē, tika sveikti iedzīvotāju ieteiktie laba darba darītāji un “Sakopto sētu” dalībnieki. Pasākuma nobeigumā bija iespējams noklausīties tautas dziesmas pašu pagasta iedzīvotāju izpildījumā (te skat video). 18.novembra vakarā Snēpeles pils iemirdzējās neskaitāmās sarkanbaltsarkanās sveču gaismiņās, skanēja mūzika un pagastā bija jūtama īstaLasīt vairāk

Talka bērniem – rotaļu laukumā

   Snēpeles centrā pie “Ambulances” lielāku laiku atpakaļ pagasta pārvaldes darbinieki ierīkoja rotaļlaukumu, pateicoties projektam “Darīsim paši”.  Laukumā ierīkoti vairāki, bērniem nepieciešami rotaļu elementi, kuri tagad bojāti, salauzti. Laukuma flīzes aizaugušas ar vairāku gadu zāles kārtu.      Pagasta darbinieku iniciatīvas rezultātā “Snēpeles Vēstis” (informatīvs pagasta pārvaldes izdevums) izsludināja talku bērniem unLasīt vairāk

Talka bērnu rotaļu laukumā 3.oktobrī

Pateicoties pagasta darbinieku vērībai, tika konstatēta bērnu rotaļu laukumu nesakārtotība (pie „Ambulances” un pils). Rotaļu elementi ir ilgstoši lietoti, lauzti, ar lieliem un mazākiem bojājumiem. Abos laukumos uzturas tikai pagasta bērni kā arī jaunieši un pieaugušie – rezultāts visiem redzams. Lai labotu esošo situāciju, pagasta darbinieki aicina bērnus un bērnu tēvus,Lasīt vairāk

Bibliotēka sekmīgi akreditēta

22.septembrī Snēpeles pagasta bibliotēka sekmīgi tika akreditēta nākamajiem pieciem gadiem. Akreditācijā piedalījās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Laima Ostele un direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale, kā arī Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Astra Pumpura un Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāja Vija Nagle.

Ielas apgaismojuma atjaunošana

Snēpeles centrā notiek ielu apgaismojuma sakārtošana. Dārza un Līvānu ielā ir uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi. Darbus veic LATVENERGO apakšuzņēmējs.