Konkurss “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Rīko ikgadējo konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā” Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīko konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”. Konkurss norisināsies no 1. līdz 30. decembrim.Lasīt vairāk

Iedzīvotāju sapulce

23.novembrī plkst. 18:00 kultūras namā iedzīvotāju sapulce ar Ingas Bērziņas un Agneses Bukas piedalīšanos. (Ja nokļūšanai uz sapulci ir vajadzīgs transports lūdzu zvaniet t.27843796 vai t.27843792)

Maksas pakalpojumu cenrādis

Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis sākot ar 01.11.2017. Apstiprināts Kuldīgas novada Domes sēdē 26.101.2017. (protokols Nr.14, punkts 31) Kopēšanas pakalpojums un izdruka A4 formāts (1 melnbalta lappuse) -0.07 (EUR centi) Nedzīvojamo telpu noma 1m2 – 0.57 (EUR centi) Kultūras nama zāles īre (1 stunda) – 7.11(EUR)

Talka kapos

Piektdien, 27.oktobrī notika lapu grābšanas talka pagasta kapsētās. Laika apstākļi bija pateicīgi, lai varētu strādāt. Gribam pateikt lielu paldies visiem, kuri atrada laiku un piedalījās kapu sakopšanā Centra, Kundu, Vindenieku un Kalna kapsētās. ( attēlā  Centra kapi)

Snēpeles pagasta Sirds cilvēks

No 1. līdz 12.novembrim notiks balsošana balvai -“Snēpeles pagasta Sirds cilvēks”. Balvu “Snēpeles pagasta Sirds cilvēks”piešķir personām, kuri ieguldījuši darbu Snēpeles pagasta popularizēšanā, t.i. valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, saimnieciskajā vai citā jomā vai nesavtīgi palīdzējuši līdzcilvēkiem. Pretendentu pieteikšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumus Snēpeles pagasta pārvaldes izvietotajās balsošanas kastēs –Lasīt vairāk