Kultūras namā oktobrī

3.oktobrī no plkst. 12:00 līdz 16:00 Kuldīgā Pils dārzā ikgadējais “Jēkaba tirgus”. Mēs, snēpelnieki, arī veidosim savu stendu, tāpēc, visus tirgoties gribētājus, lūdzu pieteikties kultūras namā pie Raimondas telef. 27843792 3.oktobrī plkst. 20:00 kultūras namā dziedošo snēpelnieku un viesu koncerts “Viss plūst un mainās un tas nav nekas jauns…”Aicinām visus dziedātLasīt vairāk

Pasākumi jūnijā

5.jūnijā plkst. 15:00 pagasta brīvdabas estrādē notiks bērnu deju kolektīva 5 gadu jubilejas koncerts “Pieci gadi danci vedu…” . Pie mums viesosies deju kolektīva draugi no Kalvenes, Bunkas un Pelčiem. 6.jūnijā bērnu deju kolektīvs dosies ekskursijā uz Sieksātes Piena muižu. 13. jūnijā plkst.12:00 pagasta estrādē notiks jautrās sporta spēles vecākiem unLasīt vairāk

Koncerts – “Visi kopā”

  29.maijā plkst.19:00 Snēpeles pagasta brīvdabas estrādē – kultūras nama kolektīvi aicina uz kopīgu koncertu “Visi kopā…” Pēc koncerta, plkst. 21:00 kultūras namā balle, kopā ar grupu “Imula”. Lūdzu sekot reklāmai!

Ar mīlestību – māmiņai

12.maijā plkst. 18:30 Snēpeles kultūras namā – bērnu deju kolektīvs aicina savas māmiņas un vecmāmiņas, kā arī visus citus interesentus uz Mātes dienai veltītu koncertu “Ar mīlestību – māmiņai!”.

Pasākumi Lieldienās

                                                                                     No 1. aprīļa līdz Lieldienām kultūras namā būs apskatāma, bērnu veidota, izstāde “Lieli zaķi, mazi zaķi”  6.aprīlī plkst.12:00 pagasta brīvdabas estrādē (sliktu laika apstākļu gadījumā kultūras namā) bērnu deju kolektīvs aicina visus snēpelniekus uz olu kaujām un kopīgu izšūpošanos otrajās Lieldienās. Ripināsim oliņas, cepsim lielās pankūkas ugunskurā, kopīgi dziedāsim un dancosim.

Atmiņas…

Trešdien, 25.martā plkst.15:00 kultūras nama notiks Komunistiskā genocīda upuru dienai veltīts pasākums “Atmiņas” * ziedu nolikšana pie piemiņas akmens * kultūras nama zālē kopīgi skatīsimies dokumentālu videofilmu “Sibīrijas dienasgrāmatas ..mums tas jāizstāsta…” (filmas režisore Dzintra Geka)