Dziedam savam pagastam

Jau divpadsmito gadu Snēpeles kultūras nams piepildīts pagasta ļaudīm un ciemiņiem. Visi sanākušie vēlas redzēt jaunus un interesantus dziedātājus, kuri gadu no gada sniedz koncertu savam pagastam. Katrs no viņiem ļoti cenšas un ļoti uztraucas, bet pateicoties ansambļa “Imula” meistarībai – visi savas izvēlētās dziesmas pasniedz jaukā un individuālā veidā. ŠogadLasīt vairāk

Talka bērniem – rotaļu laukumā

   Snēpeles centrā pie “Ambulances” lielāku laiku atpakaļ pagasta pārvaldes darbinieki ierīkoja rotaļlaukumu, pateicoties projektam “Darīsim paši”.  Laukumā ierīkoti vairāki, bērniem nepieciešami rotaļu elementi, kuri tagad bojāti, salauzti. Laukuma flīzes aizaugušas ar vairāku gadu zāles kārtu.      Pagasta darbinieku iniciatīvas rezultātā “Snēpeles Vēstis” (informatīvs pagasta pārvaldes izdevums) izsludināja talku bērniem unLasīt vairāk

Bērnu nometne

“Nezinīši” Snēpelē! Augusta mēnesī Snēpeles pagasta bērniem bija vienreizēja iespēja piedalīties vasaras nometnē “Nezinīši”, kuru organizēja Edīte Krasnopa, palīdzot Dainai Girvaitei (abas no Pelčiem) un snēpelniecei Raimondai Vilmanei. Pateicoties pašvaldības finansējumam, astoņpadsmit pagasta bērni izmantoja šo iespēju – kopā mācoties, atpūšoties, rotaļājoties un sportojot. Bērni ieguva zināšanas pīšanas tehnikās, apguva interesantoLasīt vairāk

Dažādi notikumi

Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu, tādēļ 2014.gada 10. novembrī Snēpeles bibliotēka sadarbībā ar Kultūras namu rīkoja Mārtiņdienas pasākumu. “Mārtiņdiena, Mārtiņdiena Visi bērni tevi gaida”. Uz pasākumu ieradās Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāles bērnudārza un pirmsskolas sagatavošanas grupiņas ar audzinātājām. Pasākuma ievadā bibliotēkasLasīt vairāk