Kultūras nama pašdarbības kolektīvi sāk sezonu

Oktobrī jauno darba sezonu sāk visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi, aicinot savā pulkā arī jaunus dalībniekus (kontaktpersona R.Vilmane – kultūras nama vadītāja, tālr. 27843792): TLMS „Vēveri” – pils telpās (vadītāja Aina Siatkovska); Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Snēpele” – pirmdienās un trešdienās kultūras namā (vadītāja Gunta Freiberga); Sieviešu vokālais ansamblis – pirmdienāsLasīt vairāk

Talka bērnu rotaļu laukumā 3.oktobrī

Pateicoties pagasta darbinieku vērībai, tika konstatēta bērnu rotaļu laukumu nesakārtotība (pie „Ambulances” un pils). Rotaļu elementi ir ilgstoši lietoti, lauzti, ar lieliem un mazākiem bojājumiem. Abos laukumos uzturas tikai pagasta bērni kā arī jaunieši un pieaugušie – rezultāts visiem redzams. Lai labotu esošo situāciju, pagasta darbinieki aicina bērnus un bērnu tēvus,Lasīt vairāk

Bibliotēka sekmīgi akreditēta

22.septembrī Snēpeles pagasta bibliotēka sekmīgi tika akreditēta nākamajiem pieciem gadiem. Akreditācijā piedalījās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Laima Ostele un direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale, kā arī Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Astra Pumpura un Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāja Vija Nagle.

Ielas apgaismojuma atjaunošana

Snēpeles centrā notiek ielu apgaismojuma sakārtošana. Dārza un Līvānu ielā ir uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi. Darbus veic LATVENERGO apakšuzņēmējs.

Ziedu krāšņais sveiciens

Piektdienas rītā Snēpeles pagasta pārvaldes zaļo zālāju rotāja rudens ziedu izstāde. Lepni galavas pacēlušas krāšnās dālijas, asteres, gleznās saules puķes. Izstādes iniciatore pagasta kultūras dzīves vadītāja Raimonda Vilmane, bet ziedus bāgātīgi atvēlēja pagasta darbinieki un iedzīvotāji. Skaista atvada no vasaras!  

Deju kolektīvam – augstākā pakāpe

Notikušajā Tautas deju kolektīvu skatē Kuldīgā – Snēpeles vidējās paaudzes deju kolektīvs ieguvis augstāko pakāpi. Kolektīvs ir viens no Snēpeles pasākumu biežiem dalībniekiem – dejojot skaistu un kvalitatīvu tautas deju. Pagājušā gadā kolektīvs piedalījās arī Dziesmu svētkos. Sveicot un vēlot panākumus arī turpmāk!

Snēpelē amatierteātra pirmizrāde

Sestdien notika Snēpeles amatierteātra pirmizrāde Neretietis “Viena tante teica”. Izrādi apmeklēja kupls skatītāju pulks, klātesot arī lugas autoram. Divas stundas veselīga humora meistarīgā izpildījumā – teica pārvaldes vadītāja Dace Cielava, sveicot kolektīvu un lugas autoru. Paši aktieri izspēlēja savas lomas ar lielu entuziasmu, protams nenoliedzot satraukumu, bet viss izdevās labi. RežisoreLasīt vairāk