Maksas pakalpojumu cenrādis

Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis sākot ar 01.11.2017. Apstiprināts Kuldīgas novada Domes sēdē 26.101.2017. (protokols Nr.14, punkts 31) Kopēšanas pakalpojums un izdruka A4 formāts (1 melnbalta lappuse) -0.07 (EUR centi) Nedzīvojamo telpu noma 1m2 – 0.57 (EUR centi) Kultūras nama zāles īre (1 stunda) – 7.11(EUR)

Talka kapos

Piektdien, 27.oktobrī notika lapu grābšanas talka pagasta kapsētās. Laika apstākļi bija pateicīgi, lai varētu strādāt. Gribam pateikt lielu paldies visiem, kuri atrada laiku un piedalījās kapu sakopšanā Centra, Kundu, Vindenieku un Kalna kapsētās. ( attēlā  Centra kapi)

Snēpeles pagasta Sirds cilvēks

No 1. līdz 12.novembrim notiks balsošana balvai -“Snēpeles pagasta Sirds cilvēks”. Balvu “Snēpeles pagasta Sirds cilvēks”piešķir personām, kuri ieguldījuši darbu Snēpeles pagasta popularizēšanā, t.i. valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, saimnieciskajā vai citā jomā vai nesavtīgi palīdzējuši līdzcilvēkiem. Pretendentu pieteikšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumus Snēpeles pagasta pārvaldes izvietotajās balsošanas kastēs –Lasīt vairāk

Informācija iedzīvotājiem!

Sākot ar oktobra mēnesi, informatīvais izdevums “Snēpeles Ziņas” tiks izdots katru mēnesi, mēneša pēdējā nedēļā. Izdevuma formāts būs atkarīgs no ievietojamās informācijas daudzuma. Nesolām tik skaistu vizuālo noformējumu kā iepriekšējām “Snēpeles Vēstīm”, taču centīsimies iedzīvotājiem sniegt aktuālāko informāciju.   Aicinām arī pagasta iedzīvotājus izmantot informatīvā izdevuma iespējas, lai ievietotu sev aktuālu informācijuLasīt vairāk