Lieldienu dievkalpojums

Lieldienu dievkalpojums Snēpeles luterāņu baznīcā notiks 5. aprīlī plkst.14.00, koncertu sniegs Snēpeles senioru ansamblis „Atvasara”. Visi laipni aicināti!

Ceļā pie snēpelniekiem marta izdevums “Snēpeles Vēstis”

      Šodien snēpelnieki varēs saņemt Snēpeles pagasta pārvaldes sagatavoto informatīvo izdevumu “Snēpeles Vēstis”, Nr.184. Izdevumu veido pagasta pārvalde, izmantojot vietējos resursus, informāciju no pagasta darbiniekiem un iedzīvotājiem. Kā vienmēr, aktuālie jautājumi ir ietverti arī šajā izdevumā. Izdevums tiek veidots reizi ceturksnī, vai pēc nepieciešamības. Nākamās “Snēpeles Vēstis” plānojas laist klajā pirmsLasīt vairāk

Piemiņas diena

       Šodien politiski represēto piemiņas diena. Snēpelē pie pagasta pārvaldes novietotā piemiņas akmens tika nolikti ziedi, dega sveces un visi klātesošie tika aicināti kultūras namā pie tējas tases – noskatoties dokumentālo filmu “Sibīrijas bērni”, kurā politiski represēto aculiecinieki stāsta par izsūtījumā piedzīvotajām šausmām.

Ikgadējā iedzīvotāju sapulcē

   Snēpelē iedzīvotāju sapulce notika Kultūras namā, piedaloties Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvjiem: Domes priekšsēdētājas vietniekam Aleksandram Langem, priekšsēdētāja vietnieka palīdzei Evitai Pētersonei, SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” Transporta daļas vadītājam Guntim Liekniņam, kā arī Apsaimniekošanas daļas pārstāvei Kristīnei Silvestrovai, Valsts Policijas pārstāvjiem (t.sk.iecirkņa inspektorei Mārītei Kanapolai), Guntim Citlavam, kurš pārstāvēja Latvijas AutosportaLasīt vairāk

Atgādinājums par sapulci

Pagasta kultūras namā (“Pagastmāja” Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads), šā gada 23.martā (pirmdiena), plkst.17.00 notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce.

Amatierteātra pirmizrāde

21.martā plkst. 19:00 Snēpeles kultūras namā Snēpeles amatierteātra pirmizrāde Neretietis “Kam tiks Pičs?” (Ciema lielsaimnieku ģimenē, pabeidzis augstskolu, atgriežas dēls. To pamana ciema meiteņu mātes un cenšas dažādos ceļos salīgt savējai šo vēlamo kandidatūru. Potenciālā lauleņa vecāki no piedāvājuma cenšas atlasīt labāko, derīgāko kandidatūru, bet…)  Lomās darbojas: Kārlis Garais (lielsaimnieks, grauduLasīt vairāk

Mazie Snēpeles dejotāji Bunkā

        Sestdien, 14.martā mūsu mazie dejotāji viesojās pie saviem jaunajiem draugiem – deju kolektīva “Sienāzītis” Priekules novada Bunkas kultūras namā. Jaukā deju koncertā “Iedejosim pavasari”  satikās Bunkas, Kalvenes, Snēpeles un Liepājas dažādu vecumu dejotāji. Prieks par mazajiem dejotājiem, kuri nodejoja ļoti labi! Mēs varam būt lepni, ka vēl vienā Latvijas vietāLasīt vairāk

Vidējās paaudzes deju kolektīvam skatē – augstākā pakāpe

       Svētdien, 8.martā Kuldīgas kultūras centrā notika Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate. Skatē piedalījās 15 deju kolektīvi no Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem. Skati vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrija, kuras sastāvā bija deju svētku virsvadītāji Zanda Mūrniece, Jānis Purviņš, Rolands Juraševskis un Gunta Raipala.         SkatēLasīt vairāk

Par Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli

Ir pieņemts Kuldīgas novada Domes lēmums (26.02.2015., prot.Nr.3, 25.p.): Reorganizēt Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli par Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāli ar 2015. gada 1. septembri, no 2015./2016. mācību gada turpinot realizēt pirmsskolas izglītības programmu. Uzdot Snēpeles pagasta pārvaldei no 2015. gada 1.septembra pārņemt savā apsaimniekošanā Snēpeles muižas ēku un tai piegulošoLasīt vairāk