Talka bērnu rotaļu laukumā 3.oktobrī

Pateicoties pagasta darbinieku vērībai, tika konstatēta bērnu rotaļu laukumu nesakārtotība (pie „Ambulances” un pils). Rotaļu elementi ir ilgstoši lietoti, lauzti, ar lieliem un mazākiem bojājumiem. Abos laukumos uzturas tikai pagasta bērni kā arī jaunieši un pieaugušie – rezultāts visiem redzams. Lai labotu esošo situāciju, pagasta darbinieki aicina bērnus un bērnu tēvus,Lasīt vairāk

Bibliotēka sekmīgi akreditēta

22.septembrī Snēpeles pagasta bibliotēka sekmīgi tika akreditēta nākamajiem pieciem gadiem. Akreditācijā piedalījās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Laima Ostele un direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale, kā arī Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Astra Pumpura un Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāja Vija Nagle.

Ielas apgaismojuma atjaunošana

Snēpeles centrā notiek ielu apgaismojuma sakārtošana. Dārza un Līvānu ielā ir uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi. Darbus veic LATVENERGO apakšuzņēmējs.

Deju kolektīvam – augstākā pakāpe

Notikušajā Tautas deju kolektīvu skatē Kuldīgā – Snēpeles vidējās paaudzes deju kolektīvs ieguvis augstāko pakāpi. Kolektīvs ir viens no Snēpeles pasākumu biežiem dalībniekiem – dejojot skaistu un kvalitatīvu tautas deju. Pagājušā gadā kolektīvs piedalījās arī Dziesmu svētkos. Sveicot un vēlot panākumus arī turpmāk!

Snēpelē amatierteātra pirmizrāde

Sestdien notika Snēpeles amatierteātra pirmizrāde Neretietis “Viena tante teica”. Izrādi apmeklēja kupls skatītāju pulks, klātesot arī lugas autoram. Divas stundas veselīga humora meistarīgā izpildījumā – teica pārvaldes vadītāja Dace Cielava, sveicot kolektīvu un lugas autoru. Paši aktieri izspēlēja savas lomas ar lielu entuziasmu, protams nenoliedzot satraukumu, bet viss izdevās labi. RežisoreLasīt vairāk

Šķirojot jāmaksā mazāk

No šī gada 1. februāra spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumu grozījumi atkritumu apsaimniekošanā, bet iedzīvotājiem aizvien vairāk rodas pārpratumu un neskaidru situāciju.

Koncerts „365 dienas”

Trio Voice of Instruments aicina klausītājus uz koncertu Kuldīgas Mākslas nama Izstāžu zālē, sestdien, 26. aprīlī 16.00, kurā skanēs ansambļa jaunā programma 365 dienas. To veido trio dalībnieku oriģināl kompozīcijas un dzeja. Ansambļa sastāvā muzicē dziedātājs Ilmārs Šterns, saksofoniste Daiga Solovjova, pie klavierēm Maija Solovjova.

„Velodiena Kuldīgā” jaunums – akcija „Skanošais velosipēds”

„Skanošais velosipēds” notiks pasākuma „Velodiena Kuldīgā” ietvaros 24. maijā. Akcijas laikā ikviens aicināts piedalīties, izrotājot vienu velosipēdu ar dažādiem skaņu radošiem elementiem. Iesaistīties akcijā var ikviens – gan individuālie braucēji un viņu atbalstītāji, gan komandu dalībnieki. Izrotātie velosipēdi pirms pasākuma sākuma jānogādā Pilsētas estrādē, lai tie būtu apskatāmi interesentiem, dalībniekiem unLasīt vairāk