Kultūras nama pašdarbības kolektīvi sāk sezonu

Oktobrī jauno darba sezonu sāk visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi, aicinot savā pulkā arī jaunus dalībniekus (kontaktpersona R.Vilmane – kultūras nama vadītāja, tālr. 27843792): TLMS „Vēveri” – pils telpās (vadītāja Aina Siatkovska); Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Snēpele” – pirmdienās un trešdienās kultūras namā (vadītāja Gunta Freiberga); Sieviešu vokālais ansamblis – pirmdienāsLasīt vairāk

Ziedu krāšņais sveiciens

Piektdienas rītā Snēpeles pagasta pārvaldes zaļo zālāju rotāja rudens ziedu izstāde. Lepni galavas pacēlušas krāšnās dālijas, asteres, gleznās saules puķes. Izstādes iniciatore pagasta kultūras dzīves vadītāja Raimonda Vilmane, bet ziedus bāgātīgi atvēlēja pagasta darbinieki un iedzīvotāji. Skaista atvada no vasaras!