Informācija!

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” aicina atsaukties cilvēkus, kuri vēlētos kļūt par mentoriem citiem cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, jauniešiem ar uzvedības grūtībām, personām ar zemām prasmēm utt.  Domājam, ka arī Jūsu pagastā ir kāds, kurš būtu ar mieru būt par mentoru kādam sava novada cilvēkam ar grūtībām iekļauties sabiedrībā.

Esam pašreklāmas rakstu ievietojuši Kuldīgas pašvaldības mājas lapā.

https://www.kuldiga.lv/lv/izglitiba/3732-aicinam-pieteikties-apmacibam-un-klut-par-mentoru

Atbildēt