Zinību diena

Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē                   Zinību dienā Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē pulcējās vecāki un bērni, gan pirmsskolas izglītības grupai, gan rotaļu grupai. Nedaudz sabijušies un uztraukti – līdz brīdim, kad mazajā telpā ieskanējās jautras mūzikas skaņas.

                   Šajā mācību gadā snēpelniekiem bija jāatvadās no Kuldīgas Centra vidusskolas un jākļūst par Vilgāles pamatskolas filiāli, atbilstoši Kuldīgas novada Domes lēmumam. Saimnieciskās lietas ēkā, pils parka teritoriju un bērnudārza tehniskos darbiniekus pārņem Snēpeles pagasta pārvalde.

                  Daudz ziedi un pateicības vārdi tika veltīti KCV direktorei Brigitai Freijai, par ieguldīto darbu mazo snēpelnieku labā. Bet Vilgāles skolas direktore Astrīda Štorha sveica klātesošos ar jauno mācību gadu un nedaudz pastāstīja par plānoto  bērnudārza ikdienas darbā.

                  Bērni, audzinātājas mudināti, devās rotaļās un jaukās nodarbēs. Bērnudārza ikdienas darbs sācies! Skat.foto šeit.

Atbildēt