Pagasta pārvalde

Snepele_PAGASTMAJA
Snēpeles pagasta pārvalde

REKVIZĪTI:

Juridiskā/faktiskā adrese:
„Pagastmāja”,
Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3328

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģistrācijas numurs 

90000035590
SEB BANKA, norēķinu konts: LV93UNLA0011021130401

Tālrrunis/fakss 63354250

E-pasts: snepele@kuldiga.lv

Mājas lapa: www.snepele.lv


DARBA LAIKI SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDEI:

P.                  8.00 – 12.30;   13.00 – 17.30;

O., T., C.     8.00 – 12.30;  13.00 – 16.30;

P.                 8.00 – 12.30;  13.00 – 15.30

Pārvaldes vadītājs apmeklētājus pieņem trešdienās 9:00 – 16:30

DARBA LAIKI KULDĪGAS NOVADA BĀRIŅTIESAS LOCEKLEI:

Otrdienas       13.00 – 17.30

Piektdienas     9.00 – 12.30

KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKS SOCIĀLAJAI DARBINIECEI:

Pirmdienas      8.00 – 12.30;   13.00 – 17.30

Ceturtdienas    8.00 – 12.30;  13.00 – 16.30


 KONTAKTI:

Pagasta pārvaldes vadītājs RAIVIS JASINSKIS,

tālrunis 26179244, elektroniskais pasts: raivis.jasinskis@kuldiga.lvLietvede/kasiere ILZE BUMBIERE,

tālrunis 27843796,  elektroniskais pasts: snepele@kuldiga.lv


Kultūras nama vadītāja RAIMONDA VILMANE,

tālrunis 27843792,  elektroniskais pasts: raimonda.vilmane@kuldiga.lv


Bibliotēkas vadītāja BIRUTA DAMBERGA,

tālrunis 29218553,   elektroniskais pasts: snepele.biblio@gmail.com


Sociālā darbiniece ĀRIJA BRŪDERE,

tālrunis 27843923, elektroniskais pasts: arija.brudere@kuldiga.lv


Kuldīgas nov. Bāriņtiesas loc.AGNIS BIRZNIEKS,

tālrunis 20240443, elektroniskais pasts: agnis.birznieks@kuldiga