Brīvās medību tiesību platības

Nr.p.k. Nekustamā īpašuma nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha 
1  Vārmes mežniecība  62960010031 2  
2  Kalnēji 62960020040 0,8 
3  Palīgsaimniecības  62960030281 0,8 
4  Palīgsaimniecības  62960040158 1,9 
5  Sarmas 1  62960030150 1,2 
6  Pie Laimiņām  62960030270 0,4 
7  Pie Mežrozītēm 62960030271 0,2 
8  Lāses  62960030128 4,4284 
9  Rieti  62960030103 0,5 
10 Lauķi  62960040104 1,2 
11 Dambji 62960040157 1,3 
12 Līdumi 62960060057 2  
13 Ābeles 62960060087 0,5