Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena: 9 : 00 – 19 : 00
Otrdiena: 8 : 00 – 17 : 00
Trešdiena: 8 : 00 – 17 : 00
Ceturtdiena: Metodiskā diena
Piektdiena: 8: 00 – 15 : 00


Bibliotēkas vadītāja: BIRUTA DAMBERGA
Mob. tālrunis. : 29218553, e-pasts: snepele.biblioteka@kuldiga.lv


 Snēpeles bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

● Vispusīgs grāmatu fonds lasīšanai, t.sk. grāmatas bērniem
● Katru mēnesi grāmatu jaunumi
● Dažāda veida prese izdevumi, t.sk. preses izdevumi bērniem
● Datoru izmantošana darbam, mācībām , izklaidei
● Bezmaksas interneta pakalpojumi
● Konsultācijas un palīdzība datorprasmju apguvē
● Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā
● Abonētās datu bāzes: „Letonika.lv”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka”, LNB datu bāze „Periodika.lv”, filmu portāls „Filmas.lv”
● Dokumentu kopēšana, izdrukas (A4 formāts- 0,07 EUR , A3 formāts- 0,14 EUR), skenēšana- maksas pakalpojumi apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes sēdes lēmumu 2013.gada 28.martā (Nr.4,p.42)
● Dažādas izstādes un pasākumi
● Uzziņu sniegšana
● SBA izmantošana
● Galda spēles bērniem


Kuldīgas Galvenā bibliotēka – skat.mājas lapu ŠEIT…