Bāriņtiesas pakalpojumi

Bāriņtiesas pakalpojumi: skat. Kuldīgas novada mājas lapu.

DARBA LAIKI KULDĪGAS NOVADA BĀRIŅTIESAS LOCEKLIM AGNIM BIRZNIEKAM

Darba vietā: “Pagastmāja” Snēpeles pagasts Kuldīgas novads LV – 3328:

Pirmdienas       13.00 – 15.00

Ceturtdienas     10.00 – 12.00

tālrunis 20240443,      elektroniskais pasts: agnis.birznieks@kuldiga.lv