Pagasta pārvalde

Snepele_PAGASTMAJA
Snēpeles pagasta pārvalde

REKVIZĪTI:

Juridiskā/faktiskā adrese:
„Pagastmāja”,
Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3328

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģistrācijas numurs:
90000035590
Norēķinu konts: LV93UNLA0011021130401 (SEB BANKA)

Tālrrunis/fakss 63354250
E-pasts: snepele@kuldiga.lv
Mājas lapa: www.snepele.lv


DARBA LAIKI SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDEI:

P.                  8:00 – 12:30;   13:00 – 17:30;

O., T., C.     8:00 – 12:30;  13:00 – 16:30;

P.                 8:00 – 12:30;  13:00 – 15:30

Pārvaldes vadītājs apmeklētājus pieņem trešdienās 9:00 – 12:00 ( vai jebkurā citā laikā iepriekš sazinoties)

DARBA LAIKI KULDĪGAS NOVADA BĀRIŅTIESAS LOCEKLIM:
Evita Zīle

Pieņemšana iepriekš sazinoties pa tālruni 25689057

KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKS SOCIĀLAJAI DARBINIECEI:

Pirmdienas      8:00 – 12:30;   13:00 – 17:30

Ceturtdienas    8:00 – 12:30;  13:00 – 16:30


 KONTAKTI:

Pagasta pārvaldes vadītāja , Aiga Bulava

tālrunis: 27020946 , elektroniskais pasts:  aiga.bulava@kuldiga.lvLietvede/kasiere ILZE BUMBIERE,

tālrunis 27843796,  elektroniskais pasts: snepele@kuldiga.lv


Kultūras nama vadītāja RAIMONDA VILMANE,

tālrunis 27843792,  elektroniskais pasts: raimonda.vilmane@kuldiga.lv


Bibliotēkas vadītāja BIRUTA DAMBERGA,

tālrunis 29218553,   elektroniskais pasts: snepele.biblio@gmail.com


Sociālā darbiniece ĀRIJA BRŪDERE,

tālrunis 27843923, elektroniskais pasts: arija.brudere@kuldiga.lv


Kuldīgas nov. Bāriņtiesas loc.AGNIS BIRZNIEKS,

tālrunis 20240443, elektroniskais pasts: agnis.birznieks@kuldiga