Traktortehnikas apskates Kuldīgas novadā

Kuldīgas novada pašvaldība

Informē par traktortehnikas tehniskās apskates laikiem 2020. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) informē par traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates laikiem 2020. gadā Kuldīgas novadā, kad VTUA inspektori būs sastopami novada pagastos.

VTUA atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, tai skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat jāņem vērā, ka par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

2020. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā

Ēdolē – “Amoli” (pie darbnīcām) 6. aprīlī 11.00, 11. jūnijā 13.00, 3. augustā 11.00;

Gudeniekos – “Darbnīcas” 8. aprīlī 12.30, 27. jūlijā 11.00, 5. augustā 11.00;

Basos – “Tomkalni” (pie darbnīcām) 8. aprīlī 10.30, 11. jūnijā 15.00;

Kabilē – “Dzelmes” (pie darbnīcām) 15. aprīlī 13.00, 4. jūnijā 14.00, 6. augustā 10.30;

Vilgālē – “Pagastmāja” 1. aprīlī 10.30, 8. jūnijā 10.30;

Sermītē – “Mehāniskās darbnīcas” 1. aprīlī 14.00, 8. jūnijā 13.30, 13. augustā 11.00;

Laidos – “Gnomiķi” (pie darbnīcām) 10. jūnijā 15.00;

Padurē – “Arāji” (pie pagasta pārvaldes) 11. jūnijā 10.30;

Pelčos – “Lējēji” (pie darbnīcām) 10. jūnijā 10.30;

Rendā – “Mehāniskā darbnīca” 15. aprīlī 10.30, 4. jūnijā 10.30, 6. jūlijā 11.00;

Snēpelē – “Snēpeles darbnīcas” 22. aprīlī 11.00, 10. jūnijā 12.30;

Turlavā – kalte “Kupšas” 2. aprīlī 11.00, 8. jūlijā 10.30, 12. augustā 10.30;

Ķikuros – “Raimondi” (pie šķūņa) 8. jūlijā 13.00, 12. augustā 13.00

Vārmē – “Centra garāžas” 16. aprīlī 11.00, 1. jūnijā 11.00, 10. augustā 11.00.

Tālrunis informācijai: 29425676, 29920594. Plašāk: www.vtua.gov.lv

JĀNIS LINDE, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Kuldīgā