Audējas

Tautas lietišķās mākslas studija „Vēveri”

Latvijā aušanas māksla attīstījusies daudzu gadsimtu laikā un tautas kultūrā izveidojusies par spilgtu, izteiksmīgu parādību.veveri_darbi_sn_

Snēpele ir bagāta ar aušanas tradīcijām. Septiņdesmitajos gados aušanas pulciņa mājas ir Snēpeles pamatskola, kur skolotājas Margas Vizbules vadībā aušanas prasmi apguva skolas audzēkņi.

1985.gadā rodas impulss un darbu atsāk lielās audējas. 1986.gadā maza grupiņa kļūst par nopietnu  kolektīvu. Ar gadiem dalībnieku skaits mainās daži aiziet, citi nāk vietā.

1998.gada vasarā kolektīvs iegūst Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu, no kolektīva vidus izaug pirmās Tautas daiļamata meistares. „Vēveros” izaug arī Tautas daiļamata meistare Aina Siatkovska, kura 2001.gadā stājas studijas vadītājas amatā.1-dscf4960

Republikas izstādēs mūsu audēju vārdi lasāmi jau kopš 1987.gada. TLMS „Vēveri” ar saviem darbiem priecē gan sava pagasta, gan novada ļaudis piedaloties pasākumos, izstādēs, gadatirgos.

Sava pagasta vārdu audējas daudzinājušas arī Dziesmu un deju svētku izstādēs. 2016.gadā kolektīvs svin savu 30 gadu jubileju. img_9252