Sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”

Sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”

Sieviešu vokālais ansamblis savu darbību atsāka 2003. gadā. Ansamblis piedalās visos pagasta rīkotajos pasākumos, to vada Silva Zālīte. “Mēs dziedam, jo mums patīk”, tā par sevi saka ansambļa dalībnieces.