Plānotie sporta pasākumi

26.martā plkst.11:30 Snēpeles pils telpās

notiks zoles turnīrs

Lūdzam dalībniekus pieteikties pie Jāņa Muižarāja (līdz 25.martam),

bet varēs pieteikties arī turnīra dienā!

 Snēpeles sporta organizators Jānis Muižarājs, tālr. 28761112.