Vokālo ansambļu skatē

Kuldīgas kultūras centrs, svētdien 23.aprīlī, uzņēma Kuldīgas novada vokālos ansambļus, kopumā četrpadsmit, lai vērtētu katra kolektīva sniegumu. Skate ir vērtējums kolektīvam kopumā, liels pārbaudījums tā vadītājam un koncertmeistaram. Snēpeles pagasta vokālie ansambļi: sieviešu ansamblis “Mozaīka” (vadītāja Silva Zālīte) un vīru ansamblis (vadītāja Silva Zālīte) skatē ieguva 2.pakāpes. Šeit ieskats skatē kopumā: fotoLasīt vairāk

Mūsējie- malači!

  Nedēļas nogalē, sestdien 22.aprīlī ,savu veikumu, deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skates žūrijai atrādīja mūsu VPDK “Snēpele”, bet svētdien, 23. aprīlī žūrijas priekšā stājās sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”un vīru vokālais ansamblis. Mūsu dejotāji dejoja divas dejas- deju kolāžu “Es mācēju danci vest” U. Žagatas, H.Sūnas un V.Ozola horeogrāfija, J.Purviņa iestudējums, tautasLasīt vairāk

To nevar aizmirst

To nedrīkst aizmirst! 25. marts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem.Mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas dvēselē.25.marta deportācijas skāra apmēram 2,28% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas bija valstiski organizēts genocīds, noziegums pret latviešu tautu, kam nav unLasīt vairāk

“Nav mīla jāmeklē…”

Ar šiem skaistajiem dziesmas vārdiem Snēpeles kultūras namā, sestdien 18.februārī, sākās vēl nebiji pasākums- kapelu sadziedāšanās koncerts. Gan telpu noformējumā, gan kapelu priekšnesumos cauri vijās mīlestība un dziesma. Koncertā muzicēja pašmāju kapela “Kā ir tā ir” vadītāja Silva Zālīte, “Suitu muzikanti”no Alsungas, vadītājs Modris Jēkabsons, “Ventspils blumizeristi”vadītājs Vilnis Veselis, kapela “Ziemeļmala”noLasīt vairāk

Ziemas skaņu pasakas

Piektdien, 27.janvārī plkst. 15:00 uz interesantu, pagasta bibliotēkas un kultūras nama kopīgi rīkotu, pasākumu “Ziemas skaņu pasakas” pulcējās gan lasītāji, gan praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi”dalībnieces. Šoreiz tikāmies ar Ivetu Vēru – Pelču speciālās internātskolas mūzikas skolotāju un topošo mūzikas terapeiti. Interesantā veidā apguvām prasmi sarunāties, izteiktLasīt vairāk