Kultūras nama pašdarbības kolektīvi sāk sezonu

Oktobrī jauno darba sezonu sāk visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi, aicinot savā pulkā arī jaunus dalībniekus (kontaktpersona R.Vilmane – kultūras nama vadītāja, tālr. 27843792):

  • TLMS „Vēveri” – pils telpās (vadītāja Aina Siatkovska);
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Snēpele” – pirmdienās un trešdienās kultūras namā (vadītāja Gunta Freiberga);
  • Sieviešu vokālais ansamblis – pirmdienās un piektdienās kultūras namā (vadītāja Silva Zālīte);
  • Bērnu deju kolektīvs – otrdienās kultūras namā (vadītāja Liene Alenceviča);
  • Senioru ansamblis „Atvasara” – pils telpās, piektdienās (vadītāja Dzintra Arāja);
  • Amatierteātris – otrdienās, ceturtdienās kultūras namā (režisore Raimonda Vilmane).

Atbildēt