Dažādi notikumi

Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu, tādēļ 2014.gada 10. novembrī Snēpeles bibliotēka sadarbībā ar Kultūras namu rīkoja Mārtiņdienas pasākumu.

“Mārtiņdiena, Mārtiņdiena
Visi bērni tevi gaida”.

Uz pasākumu ieradās Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāles bērnudārza un pirmsskolas sagatavošanas grupiņas ar audzinātājām. Pasākuma ievadā bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ar Mārtiņdienas tradīcijām, paražām un ticējumiem. Bērni minēja mīklas, krāsoja Mārtiņdienas gaili un piedalījās rotaļā “gulēja saulīte”.


 

Augusta un septembra mēnesī pagasta bibliotēkā bija skatāma Snēpeles pagasta pārvaldes vadītājas Daces Cielavas fotogrāfiju izstāde “Saule un ūdens”.

 


12. septembrī bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu rīkoja dzejas dienu pasākumu “Krāsas rudenī”. Tajā piedalījās Snēpeles bērnu nometnes “Nezinīši” bērni un nometnes vadītājas Edīte Krasnopa un Raimonda Vilmane. Pasākuma ievadā Snēpeles bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ar dzejas dienu vēsturi un izskaidroja, kāpēc katru gadu septembrī šādas dienas tiek rīkotas. Pasākumā dzeju runāja nometnes vadītājas un paši bērni. Bērni gatavoja apsveikumu Evai vārda dienā (12.septembrī vārda diena Evām), kā arī paši mēģināja rakstīt dzeju.

Atbildēt