Amatierteātrim -100

Tikai aktieris pats vislabāk zina, kas nolikts malā, lai tā izskatītos, ka viegli. Kad aplausi pierimst un skatuve aizveras, tad ir sveikas debesis! Taču debesis jāpatur blakus katrā solī izrādes laikā uz skatuves. Citādi nekāda izrāde neiznāks. Garīgums, talants, ticība sev un režisoram – tas ir Lielais noslēpums, kas ved dziļos dziļumos, gan augstu debesīs…

Ar šiem Maijas Laukmanes vārdiem 9.februārī mūsu amatierteātri 100 jubilejā sveica Vārmes amatierteātris “Es un Tu”. Tie ir vārdi,  kuros pateikts viss, kā aktieri jūtas, ko pārdzīvo un ko redz vai neredz skatītājs. Amatierteātris rādīja  “Ansis Auns”, lugu ar kuru sākās teātra spēlēšana Snēpelē pirms simts gadiem, ar mīlestību, cieņu un milzīgiem aplausiem uz skatuves kāpa, dzeju runāja, kā arī kuplejas dziedāja teātra ilggadīgais režisors Kārlis Freimanis. Mūsu teātri sveikt bija ieradušies Vārmes, Raņķu, Laidu amatierteātri, kā arī pārstāvji no Kuldīgas amatierteātra. Jauku sveicienu bija sarūpējusi arī Snēpeles pagasta pārvalde un daudzie skatītāji. Uz jautru balli kopā ar grupu “Zelta kniede” amatierteātris aicināja visus savējos, tagadējos un kādreizējos aktierus. Paldies visiem, par smaidiem aplausiem un ziediem!

Režisore Raimonda Vilmane