Atmiņas, vēstules, grāmata…

20160921_184913 20160921_184843Mazliet smeldzīgi ar dziļām pārdomām par cilvēka domām, darbiem un sajūtām, atceroties skolotāju ,Tautas Daiļamata meistari, TLMS “Vēveri” vadītāju Margu Vizbuli 21.septembrī notika atceres pēcpusdiena un tikšanās ar grāmatas “Mākslinieku citadele.Kuldīgas daiļamatniecības vidusskola”autori Alisi Volansku. Pasākumā piedalījās tagadējās TLMS “Vēveri”audējas, kādreizējās Vizbulītes (tā viņu dēvēja savējie)kolēģes Snēpeles pamatskolā. Tika lasītas vēstules, klausīti atmiņu stāstījumi, vērotas fotogrāfijas un aplūkoti Margas Vizbules darbi.

Snēpeles cilvēki- tā ir mūsu bagātība, viņu stāstījumi, atmiņas, pārdzīvotas- tā ir un būs mūsu vēsture, kuru ir jāsaglabā un jānodod nākamām paaudzēm.

Atbildēt