Bērnu nometne

“Nezinīši” Snēpelē!
Augusta mēnesī Snēpeles pagasta bērniem bija vienreizēja iespēja piedalīties vasaras nometnē “Nezinīši”, kuru organizēja Edīte Krasnopa, palīdzot Dainai Girvaitei (abas no Pelčiem) un snēpelniecei Raimondai Vilmanei. Pateicoties pašvaldības finansējumam, astoņpadsmit pagasta bērni izmantoja šo iespēju – kopā mācoties, atpūšoties, rotaļājoties un sportojot.
Bērni ieguva zināšanas pīšanas tehnikās, apguva interesanto un sarežģīto origami māku (papīra locīšana), paši veidoja animācijas filmas (skolotāja D.Girvaite), un darīja citas dažādas interesantas lietas.
Nometnes noslēgumā vecāki varēja vērot pašdarinātu, nepieradinātās modes tērpu kolekciju, izveidoto multfilmu. Viena nometnes diena tika veltīta Ventspils pilsētas apskatei.
Par kopā pavadīto laiku, bērni ir ļoti apmierināti un izteica vēlēšanos arī nākamgad piedalīties šādā nometnē.