Bērnudārzā Snēpelē prot “rotāties”

                     Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē – pirmsskolas izglītības iestādē un bērnudārza grupiņā top rotājumi! Katru reizi dodoties darba jautājumos uz pili, acis kavējas pie tiem – gan telpās, gan grupiņās. Vienmēr tie ir tuvākajam svinamajam4-IMG_8083 brīdim piemēroti, krāsas un izdomas bagāti. Audzinātājas māca bērnus pierast darboties ar dažādiem materiāliem, šķērēm, fantazēt un fantāzijas īstenot darbiņos. Aktīvākā ideju autore un īstenotāja ir audzinātāja Inga Potapova. Pirms Lieldienām  izgatavoti jauki dekori, izmantojot ļoti vienkāršus materiālus. Paldies par regulāri gādāto prieku!

Te foto no dekoriem Valentīndienai un Lieldienām.  Pagasta vadītāja Dace Cielava

Atbildēt