Darbu atsāk ģimenes ārsta prakse Snēpelē

          Zandas Zaueres ģimenes ārsta prakse atsāk darbu Snēpelē,  “Pagastmājā”, pagasta pārvaldes telpās. Ģimenes ārstes telpas ēkā “Ambulance” Snēpeles centrā, tika slēgtas 2015.gada novembra nogalē, jo tās nebija reģistrētas un sertificētas, kā arī – nepiemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pateicoties Kuldīgas novada Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, “Pagastmājā” tika atrastas telpas, kuras tagad ir  piemērotas medicīnas pakalpojumiem. Telpās ērti varēs pārvietoties arī cilvēki ar ratiņkrēsliem.

      Doktorāta atklāšanas dienā, pirmdienā 17.oktobrī, ar nelielu humora piedevu ģimenes ārstes Zandas Zaueres palīdzei Brigitai Jansonei bija jāatklāj jaunais ārstu pieņemšanas kabinets. Saņemot apsveikumus, Brigita Jansone aicināja apskatīt telpas. Ģimenes ārstes pirmā darba diena būs ceturtdien. Vēlam veiksmi, izturību un pacietību! Skat.foto.


                         ĢIMENES ĀRSTES ZANDAS ZAUERES pieņemšanas laiks Snēpelē:

               ceturtdienās 9:00 – 14:00, mob. tālr.:24427754 (Bites pieslēgums)

  ĀRSTA PALĪGA BRIGITAS JANSONES pieņemšanas laiks Snēpelē:

             pirmdienās 9:00 – 14:00,   ceturtdienās 9:00 – 14:00 Mob. tālr.:24427754 (Bites pieslēgums)

 

Atbildēt