DAUDZBĒRNU ĢIMENES VAR PIETEIKTIES BEZMAKSAS BIĻETĒM UZ DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties Sociālajā dienestā biļešu saņemšanai uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem!

Ja vēlaties apmeklēt Dziesmu un Deju svētkus, lūgums Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, līdz 6. jūnijam pieteikties tām DAUDZBĒRNU ģimenēm, kuras no 5. līdz 8. jūlijam vēlētos apmeklēt XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus un atbilst šādiem nosacījumiem:

1. ģimenes locekļu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;
2. ģimene aprūpē vismaz piecus bērnus (5+), tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Informējam, ka Sociālais dienests apkopos informāciju iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par ģimenēm, kuras atbilst nosacījumiem, lai saņemtu biļetes uz Dziesmu un Deju svētkiem. Biļešu skaits ir ierobežots, tādēļ biļetes prioritāri tiks piešķirtas ģimenēm, kurās ir seši un vairāk bērni.

Par jebkuriem neskaidriem jautājumiem aicinām Jūs sazināties ar Kuldīgas sociālo dienestu pa tālruni 63350600.

Vairāk informācijas:

KULDĪGAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENES VAR PIETEIKTIES BEZMAKSAS BIĻETĒM UZ DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM

Atbildēt