Dzejas dienas

Septembris, kā ik gadu, ir atnācis ar īpašajiem septembra svētkiem – Dzejas dienām. Arī Snēpeles bibliotēkā notika dzejas dienas. Uz pasākumu tika aicināti Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles sagatavošanas grupas bērni. Pasākuma laikā bibliotēkas vadītāja Biruta Damberga pastāstīja bērniem par dzejas dienām, kāpēc tās notiek septembrī. Bērni ar audzinātāju I. Plēgermani bija sagatavojuši apsveikuma dzejolīšus arī bibliotekārei. Tad visi kopīgi lasīja dzeju bērniem no J. Raiņa dzejoļa krājuma “Puķu lodziņš”. Pasākuma noslēgumā tika skatīta multiplikācijas filma “Zelta sietiņš” – J. Raiņa vārdi, Im.Kalniņa mūzika.

Atbildēt