Iedzīvotāju sapulce

Aicinām šā gada 19. septembrī plkst. 18:00 Snēpeles kultūras namā visus ideju un priekšlikumu pilnos snēpelniekus, kā arī vienkārši interesentus uz sarunām par pagasta attīstību.

Baudot tēju, katram būs iespēja izklāstīt savas idejas un dalīties tajās ar citiem.

Atbildēt