Iedzīvotāju sapulcē

       Kultūras nama zālē pulcējās pagasta iedzīvotāji, lai dzirdētu pašvaldības pārstāvju, apsaimniekotāju u.c. darbinieku sniegto informāciju. Sapulcē piedalījās Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska, projekta speciālists Matīss Upītis, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki Kaspars Poriķis, Kristīne Silvestrova, Kristīne Kuzmina, kā arī Valsts policijas iecirkņa inspektore Mārīte Kanapola.

         Pagasta pārvaldes vadītāja pastāstīja par pagastā padarīto un plānoto dažādos saimnieciskajos darbos, aicinot iedzīvotājus rūpīgāk sekot tīrībai un sakārtotībai pagastā, galvenokārt rūpējoties par savu nekustamo īpašumu. Tika izteikta pateicība iedzīvotājiem par atsaucību rīkotajās talkās, informējot par talkas organizēšanu pagasta kapsētās 16.aprīlī no plkst.10.00. Sevišķi liels paldies par padarīto un sasniegto tika teikts pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem. Vokālo ansambļu skatē, kura notika Kuldīgā 19.martā, vīru vokālais ansamblis ieguva tiesības startēt skates otrajā kārtā – 19.aprīlī Kuldīgā. V.Gotfridsons pastāstīja par lielākajiem pašvaldības darbiem un projektiem Kuldīgā. Vairāk jautājumu un debates izraisījās par atkritumu savākšanas dārgajām izmaksām (piem. būvgružu konteiners izmaksā 150.00 EUR), kā rezultātā atkritumi nonāk mežmalās.  Jautājumus saņēma arī Matīss Upītis par ūdenssaimniecības tarifu celšanu snēpelniekiem, atbilstoši Domes lēmumam un eksperta veiktajam slēdzienam.

Informācija par doktorātu un pastu tika sniegta sapulcē, kā arī marta rīkotajā sapulcē pie daudzdzīvokļu mājas “Veldzes”,  arī informatīvajā izdevumā “Snēpeles Vēstis” (skat.mājas lapas sadaļu). Foto no sapulces.

Atbildēt