Ikgadējā iedzīvotāju sapulcē

   IMG_8051Snēpelē iedzīvotāju sapulce notika Kultūras namā, piedaloties Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvjiem: Domes priekšsēdētājas vietniekam Aleksandram Langem, priekšsēdētāja vietnieka palīdzei Evitai Pētersonei, SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” Transporta daļas vadītājam Guntim Liekniņam, kā arī Apsaimniekošanas daļas pārstāvei Kristīnei Silvestrovai, Valsts Policijas pārstāvjiem (t.sk.iecirkņa inspektorei Mārītei Kanapolai), Guntim Citlavam, kurš pārstāvēja Latvijas Autosporta federācijas rallija organizatorus, kā arī Lauksaimniecības pārvaldes pārstāvei.

   Iedzīvotāju jautājumi tika uzdoti katram no sapulces runātājiem, tomēr visvairāk parIMG_8050 autoceļiem, kuru kvalitāte neapmierina ne tikai pagasta iedzīvotājus, bet arī pagasta darbiniekus. Neapmierinātība tika izteikta arī par autorallija sacensībām un treniņbraucieniem pagasta teritorijā, kuru rezultātā stipri tiek bojāti autoceļi. Tika skarti arī jautājumi par dzīvojamo māju un to pieguļošo teritoriju apsaimniekošanu, centra (veikala) teritorijas nesakoptību, par SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” rēķinu neprecizitātēm, atkritumu apsaimniekošanu.

IMG_8055
Jānis Muižarājs
IMG_8056
Raimonda Vilmane un Dace Cielava

Pārvaldes vadītāja Dace Cielava stāstīja par plānotajiem darbiem ceļu apsaimniekošanā un tehniskajām iespējām to paveikšanai, stāstīja par paveiktajiem darbiem.

Kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane par paveikto un plānoto kultūras jomā.

Pagasta sporta organizators Jānis Muižarājs – par sasniegumiem sportā pašvaldības Ziemas sporta spēlēs un plānotajiem sporta pasākumiem, kuros akcents tiks likts uz jaunajiem sportot gribētājiem un bērni pagastā ir aktīvi.

Atbildēt