Informācija

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

 

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz domes 27.09.2018. lēmumu (prot. nr. 10, p. 34), publiskajai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 26.11.2018. līdz 18.12.2018.

Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā un PI “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukumā 3 Kuldīgā, katru darba dienu (pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 – 16.00), kā arī mājas lapā www.kuldiga.lv un www.geolatvija.lv.

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 10.decembrī plkst. 17.00 Kuldīgas novada pašvaldības zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, PI “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukumā 3 vai pagastu pārvaldēs katru darba dienu.

Atbildēt