Informācija iedzīvotājiem!

Trešdien, 17.janvārī plkst. 18:00 Snēpeles kultūras namā iedzīvotāju sapulce. Tikšanās ar pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātiem un iepazīšanās ar viņu sagatavoto attīstības stratēģiju.

Atbildēt