Informācija iedzīvotājiem!

Sākot ar oktobra mēnesi, informatīvais izdevums “Snēpeles Ziņas” tiks izdots katru mēnesi, mēneša pēdējā nedēļā. Izdevuma formāts būs atkarīgs no ievietojamās informācijas daudzuma. Nesolām tik skaistu vizuālo noformējumu kā iepriekšējām “Snēpeles Vēstīm”, taču centīsimies iedzīvotājiem sniegt aktuālāko informāciju.   Aicinām arī pagasta iedzīvotājus izmantot informatīvā izdevuma iespējas, lai ievietotu sev aktuālu informāciju vai sludinājumus, piemēram, pirkt, pārdot, mainīt, dāvināt, utt. Šādu informāciju lūdzam iesniegt pagasta pārvaldē līdz katra mēneša 20. datumam- personīgi vai e-pastā snepele@kuldiga.lv vai pa tālr. 27843792 – Raimonda, 27843796 – Ilze.

Atbildēt