Informācija pagasta iedzīvotājiem.

Tā kā ar 1.janvāri stājas spēkā jauna kārtība atkritumu un apsaimniekošanas maksas iekasēšanā, t.i. tie tiks iekasēti uz SIA “Kuldīgas Komunālie pakalpojumi” kvītīm un par šiem maksājumiem mums savlaicīgi jāsniedz KKP atskaites, lūdzam iedzīvotājus tekošā mēneša rēķinus pagasta pārvaldē samaksāt līdz katra mēneša pirmspēdējai darba dienai.

Mēneša pirmspēdējā un pēdējā darba dienā maksājumi vairs netiks pieņemti. Tos varēs samaksāt arī nākamā mēneša sākumā, bet tad jau KKP sāk rēķināt soda naudas.

Atbildēt