Informācija par elektrolīnijas trases tīrīšanu

AS “Sadales tīkls” informē, ka elektrolīnijas trase, kas šķērso īpašumu Snēpeles darbnīcas, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060306); 6290A002 Ezermaļi Upenieki, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060303); 6290A003 Snēpele Lonas, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060338); Kūtis, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060283); Pagasta centrs, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060349); 6290C005 Strautmaļu ceļš, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060345); Pagasta centrs, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060344); Ūdenstornis Kalte, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060342); Mazdārziņi, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060339); 6290A001 Snēpele Turlava, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra numurs 62900060302) tiks attīrīta no krūmiem un bīstamiem koku zariem.

•  Plānotais darbu veikšanas laiks: 15.06.2018 – 31.07.2018
•  Darbu veicējs: AS “Sadales tīkls”
•  Darbu identifikācijas Nr.: EPLA-16684

Lai uzturētu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu elektroenerģijas piegādi klientiem, AS “Sadales tīkls” regulāri novērtē elektrolīniju trašu stāvokli. Ja ir nepieciešams attīrīt trases no kokiem / koku zariem un krūmiem, tad šos darbus bez maksas veic AS “Sadales tīkls” vai sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgts līgums.

 

Atbildēt