Kultūras namā – novembrī

10.novembrī plkst. 16:00 Snēpeles brīvdabas estrādē notiks jautrs pasākums “Mārtiņbērni sanākuši…”
(iesim rotaļās, minēsim mīklas, dziedāsim, vārīsim svētku putru).
14.novembrī plkst. 19:00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Mēs esam…Latvija!”
Pēc koncerta plkst. 21:00 svētku balle kopā ar grupu “Ēna” Ieeja brīva.
Pēc tradīcijas, svētku pasākumā, teiksim paldies snēpelniekiem par palīdzību, sirds siltumu un labajiem darbiem. Kastītes un anketas tiks novietotas pagasta pārvaldes foajē un veikalā no 2.novembra līdz 10.novembrim.
18:00 novembrī pēc plkst. 18:00 pie Snēpeles pils visi tiek aicināti apskatīt gaismas sveicienu Latvijai.

Atbildēt