Kultūras namā oktobrī

3.oktobrī no plkst. 12:00 līdz 16:00 Kuldīgā Pils dārzā ikgadējais “Jēkaba tirgus”. Mēs, snēpelnieki, arī veidosim savu stendu, tāpēc, visus tirgoties gribētājus, lūdzu pieteikties kultūras namā pie Raimondas telef. 27843792

3.oktobrī plkst. 20:00 kultūras namā dziedošo snēpelnieku un viesu koncerts “Viss plūst un mainās un tas nav nekas jauns…”Aicinām visus dziedāt gribošos un varošos piedalīties un savu izvēlēto dziesmu paziņot līdz 26.septembrim Raimondai. Ieeja koncertā 2,- eiro (biļetes kultūras namā no 28.septembra)

3.oktobrī plkst. 22:00 Balle kopā ar grupu “Imula” . Ieeja – 2,-eiro ( galdiņus pieteikt iepriekš, līdzi ņemt groziņus)

17.oktobrī plkst. 13:00 senioru ansambļa “Atvasara”10 gadu jubilejas koncerts “Vēl es dziedu atvasara.”

Atbildēt