Kultūras pasākumi februārī

13.februārī Skrundas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Romance” ielūdz Snēpeles vīru vokālo ansambli uz sadziedāšanās koncertu “Viens mirklis”

20.februārī plkst. 11:00 kultūras namā”Meteņi” (sekosim laika apstākļiem, ja nebūs sniega -spēles un rotaļas kultūras nama zālē)

20.februārī amatierteātris dosies uz Rudbāržu amatierteātra “Spēlmaņi”rīkoto amatierteātru karnevālu – “Bez dziesmas nav teātris”

24.februārī plkst. 15:00 kultūras namā notiks praktisko nodarbību cikla šī gada otrā nodarbība “Mezglotas aukliņas”

24.februārī bērnu deju kolektīvs dosies ciemos pie saviem deju draugiem uz Kalveni

27.februārī visi trīs pagasta vokālie ansambļi ( “Atvasara”, sieviešu un vīru ansambļi) koncertēs Padures pagasta rīkotajā ansambļu sadziedāšanās pasākumā

27.februārī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Snēpele”piedalīsies ikgadējā deju “Cīruļputenī” Kuldīgā

 

 

 

 

Atbildēt