Mācības zemnieku saimniecībām

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” 30.-31.oktobrī Kuldīgas novada, Īvandes pagasta z/s Zāģeri organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. Pielikumā informācija par mācībām, mācību programma.
Mācību kursa nosaukums: Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību. Mājražošanas izveide – iespējas un izaicinājumi. Tūrisms kā papildinājums lauksaimnieciskajai ražošanai. Kooperācija un sadarbība veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats. Produkcijas noieta veidošana. Saimniecības darba analīze.
30.oktobris
z/s Zāģeri viesu māja un saimniecība, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3313
Ievads.
Kopdarbība lauku tūrisma piedāvājumā.
Tūrisma piedāvājuma modelēšana. 10:00-11:40  Raimonda Ribikauska
Starpbrīdis/ kafijas pauze 11:40 -12:00
Tūrisms kā papildinājums lauksaimnieciskajai ražošanai.
Vietējā un ārzemju pozitīvā prakse.12:00-13:20 Raimonda Ribikauska
Pusdienas 13:20 – 13:50
Mājražošanas izveide – iespējas un izaicinājumi. (situācijas raksturojums, galvenie nosacījumi mājražošanas izveidē, vietējā produkta nozīme, vietējie un starpvalstu piemēri, sadarbības virzieni mājražotājiem).13:50-15:10 Videga Vītola
Starpbrīdis 15:10 – 15:20
Saimniekošanas dažādošanas analīze. 15:20-17:00 Videga Vītola

Par mācību dalībnieku reģistrācijas veidlapām interesēties pagasta pārvaldē.

Atbildēt