Maksas pakalpojumu cenrādis

Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis sākot ar 01.11.2017.

Apstiprināts Kuldīgas novada Domes sēdē 26.101.2017. (protokols Nr.14, punkts 31)

  1. Kopēšanas pakalpojums un izdruka A4 formāts (1 melnbalta lappuse) -0.07 (EUR centi)
  2. Nedzīvojamo telpu noma 1m2 – 0.57 (EUR centi)
  3. Kultūras nama zāles īre (1 stunda) – 7.11(EUR)

Atbildēt