Mani mīļie radiņi, mums jau 5 gadiņi…

             Skanot jautriem bērnu smiekliem, dejojot kopā ar draugiem, pagasta brīvdabas estrādē,  tika nosvinēta bērnu deju kolektīva 5 gadu jubileja. Ciemos bija atbraukuši draugi no Bunkas, Kalvenes un Pelčiem. Koncertā tika izdejotas daudz un dažādas dejas. Pelču jaunieši dejoja sporta dejas.

              Katram Snēpeles dejotājam kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane pasniedza pateicības rakstu par regulāru mēģinājumu un koncertu apmeklēšanu. Pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava savā apsveikuma runā pateicās kolektīva vadītājai Lienei Krūmiņai par ieguldīto darbu un pacietību, bet Snēpeles deju kolektīva dalībniekiem pagasta pārvalde dāvināja ekskursiju uz Piena muižu Sieksātē. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja atrasties zirga mugurā, ko laipni piedāvāja biedrība “Eguss” – Ilonda Reita un Alise Krūmiņa. Zirgi Diga un Skifs pacietīgi vizināja bērnus un gribētāju netrūka. Kā pateicību, zirdziņi saņēma maizīti.

           Viesi zīmēja apsveikumus Snēpeles dejotājiem un cienājās ar ugunskurā vārītu zupu. Kolektīva vadītāja bērnus gaidīs atkal rudenī, lai viņiem jauka un saulaina vasara! Te arī video, kā neliels ieskats pasākumā.

5 thoughts on “Mani mīļie radiņi, mums jau 5 gadiņi…

  1. Tautas dejas, manuprāt, ir viens no labākajiem hobijiem un brīvā laika pavadīšanas veidiem. Un prieks, ka arī Snēpeles pagasta bērniem jau 5 gadus ir vieta, kur doties padejot.

Atbildēt