“Nav mīla jāmeklē…”

Ar šiem skaistajiem dziesmas vārdiem Snēpeles kultūras namā, sestdien 18.februārī, sākās vēl nebiji pasākums- kapelu sadziedāšanās koncerts. Gan telpu noformējumā, gan kapelu priekšnesumos cauri vijās mīlestība un dziesma. Koncertā muzicēja pašmāju kapela “Kā ir tā ir” vadītāja Silva Zālīte, “Suitu muzikanti”no Alsungas, vadītājs Modris Jēkabsons, “Ventspils blumizeristi”vadītājs Vilnis Veselis, kapela “Ziemeļmala”no Limbažiem vadītājs Valters Reiznieks un kapela no Lietuvas pilsētas Nevarenai ar latvisko nosaukumu “Turi grožus”, jeb “Trukt už vadžiu” vadītājs Vitautas Sabaliauskas. Katra kapela koncerta izskaņā saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos un ,kā piemiņu, Sandras Vanagas gatavotu lelli, kuru mēs nosaucām par lauku sieviņu, kas atpūtas brīdī atnākusi paklausīties koncertu. Pasākuma otrajā daļā kapelu  dalībnieki vienojās kopējās dziesmās, kopīgi muzicēja, jo kā teica lietuviešu pārstāvis -muzikanti ir viena liela partija, kura nerunā par politiku, kurā nav valodas barjeras, jo muzikanti saprotas ar dziesmu.

 

Atbildēt