Novadā arī šogad suminās sakoptāko īpašumu saimniekus

Lai veicinātu vides sakoptību un kārtību gan Kuldīgā, gan Kuldīgas novada pagastos, kā arī noskaidrotu skaistākās lauku sētas, uzņēmumu un iestāžu teritorijas gan pilsētā, gan pagastos, arī 2018. gadā norisināsies Kuldīgas novada pašvaldības tradicionāli rīkotais konkurss “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018”.

Konkursu mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, tā veicinot Kuldīgas novada attīstību un sakoptību.

Konkursā aicināti pieteikties novada pagastos esošie īpašumu saimnieki, kuri izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Iespējams gan pašiem pieteikt savu īpašumu konkursam, gan arī pieteikt citus skaistu māju, lauku sētu, daudzdzīvokļu māju vai uzņēmumu teritoriju īpašniekus. Konkursa nolikums ir pieejams zemāk.

Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jūlijam. Pieteikumu iespējams iesniegt:

  • Zemāk, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketas;
  • Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā;
  • Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs;
  • nosūtot pa e-pastu kristine.dulbinska@kuldiga.lv .

Sakoptākās teritorijas laukos vērtēs 3 nominācijās, nosakot sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu, kā arī sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju. Konkursa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās 3 nominācijās – apbalvos ar Kuldīgas novada Domes Atzinības zīmi un naudas balvu EUR 150 apmērā. Žūrija pēc saviem ieskatiem var noteikt 2. un 3.vietas ieguvējus/konkursa laureātus, piešķirot naudas balvu EUR 100 apmērā – 2.vietas ieguvējiem un EUR 75 – 3.vietas ieguvējiem.

Konkursā vērtēs kopiespaidu (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, to iekļaušanos apkārtējā vidē), dzīvojamo un saimniecības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosaukumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteikumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas zemes, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos ES projektos un tiešajos maksājumos.

Konkursi norisināsies laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Konkursa rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 6. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā.

Konkursa “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018” NOLIKUMS

 

Atbildēt