Paldies dāvinātājiem!

Snēpeles pagasta bibliotēka saka paldies Anitai Bekei (atkārtoti) un Aigai Bulavai par bibliotēkai dāvinātajām vērtīgajām grāmatām bibliotēkas krājuma papildināšanai 2015.gadā!

Atbildēt