PALDIES VISIEM PAR PIEDALĪŠANOS RADOŠO DARBU KONKURSĀ

Izsakām lielu pateicību visiem, kas piedalījās radošo darbu konkursā “Manas mājas – Snēpele”! Vēlamies pateikt īpašu paldies pētnieciskā darba “Snēpelnieks I.Zeberiņš un viņa daiļrade” autorēm par ieguldīto darbu novadpētniecībā, kā arī skaisto zīmējumu autoriem par māksliniecisku pieeju konkursa tematam.

 

Atbildēt